Роз'ясненн щодо конфлікту інтересів


Національне агентство з питань запобігання корупції листом  надало правову позицію щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) стосовно конфлікту інтересів з якої вбачається наступне:

На посадових осіб юридичних осіб публічного права поширюються передбачені ст. 28 Закону  вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 11 Закону Національне агентство надає роз’яснення, методичну та консультаційну допомогу з питань застосування положень Закону та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів. Це повноваження Національне агентство реалізує шляхом підготовки роз’яснень та методичних рекомендацій, які розміщені у Базі знань НАЗК1 і можуть бути використані необмеженим колом осіб, а також шляхом надання усних консультацій працівниками Контактцентру. З метою реалізації вищезазначеного повноваження Національне агентство підготувало Методичні рекомендації від 21.10.2022 № 13 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції» 2 (далі – Методичні рекомендації). Більш детально зі змістом можна ознайомитися за посиланням https://wiki.nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/Metodychni-rekomendatsiyi-vid-21.10.2022-13.pdf.