Шановні колеги!

 

         Повідомляємо, що 12 жовтня 2023 року набрав чинності Закон України від 20 вересня 2023 року № 3384–IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» (далі – Закон).

З набранням чинності Законом відновлюється процедура подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація) та інші заходи фінансового контролю.

Наразі щорічні декларації за 2021-2022 роки необхідно подати до 31 січня 2024 року, а за 2023 рік – з 01 січня 2024 року до 31 березня 2024 року. Нагадуємо, що дія розділу VII Закону України «Про запобігання корупції» не поширюється на посадових осіб закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері освіти (крім керівників закладів вищої освіти та їх заступників); посадових осіб закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері науки (крім президентів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, перших віце[1]президентів, віце-президентів та головних учених секретарів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, інших членів Президії Національної академії наук України та президій національних галузевих академій наук, обраних загальними зборами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук відповідно, керівників науково-дослідних інститутів та інших наукових установ) (частина п’ята статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Також звертаємо увагу, що Закон суттєво зменшив кількість декларантів у державних підприємствах, закладах, установах, організаціях – юридичних особах публічного права (далі – ЮОПП).

Відтак до декларантів із числа посадових осіб ЮОПП належать: голови та члени наглядової ради, ради директорів, виконавчого органу, комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії); ліквідатор; керівник, заступник керівника; головний бухгалтер; корпоративний секретар; особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу та її заступники; члени іншого органу управління (крім консультативного).

Всі інші керівники нижчого за ієрархією рівня (структурних підрозділів) та інші працівники юридичних особах публічного права, які мають повноваження здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно -господарські функції, більше не повинні подавати декларації будь-якого виду (у т. ч. декларації при звільненні та щорічні декларації за 2021, 2022, 2023 роки).

Просимо ретельно підготуватися до заповнення декларації. Відповіді на всі запитання ви можете знайти у Базі знань Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) (https://wiki.nazk.gov.ua/?cat=3), відповіді на найпоширеніші технічні питання роботи з Реєстром декларацій – за посиланням https://wiki.nazk.gov.ua/category/tehnichna-dopomoga-v-roboti-z-reyestramy-nazk/. Нагадуємо, що НАЗК затверджено: порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0987-21#n19; форму декларації: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0987-21#Text; порядок подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0988-21#Text; порядок повідомлення про відкриття валютного рахунку в банку нерезиденті: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0989-21#Text. Отримати додаткову консультацію можна, звернувшись до уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції в установі, де ви працюєте, а також направивши офіційного листа на електронну пошту info@nazk.gov.ua або за телефоном контакт-центру НАЗК (044) 200-06-94.